Teoridannelse i geokommunikation

  • Brodersen, Lars (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

De bedste GIS- og kortproducenter baserer deres arbejde på konventioner, som igen baseres på årtiers eller sågar århundreders trial-and-error udvikling, samtidig med at traditionens inerti forhindrer indflydelse fra videnskab og forskning. Kortproducenter har for travlt med produktion og salg til at tygge sig gennem akademisk forskning. Min vurdering er, at de gode resultater er opnået på grundlag af fornuft, sans for sagen og Fingerspitzengefühl og ikke på grundlag af anvendelsen af modeller og beskrevne metoder. Det er jo sådan set godt nok, at der er dygtige mennesker derude, som kan præstere gode resultater. Problemet i den henseende er blot, at deres gode resultater i relation til indholdet er opnået på grundlag af implicit viden, fx et håndværk, og ikke på grundlag af eksplicit viden, dvs. modeller og beskrevne metoder. Dermed bliver disse personer, groft sagt, til enkeltstående tilfælde, hvis værdi forsvinder med disse personers bortgang fra faget. Og da disse dygtige folk arbejder på grundlag af intuition og erfaring, dvs. implicit viden, og ikke på grundlag af eksplicit viden i form af teorier, modeller og metoder, er andre henvist til i bedste fald at kopiere de dygtiges gerninger. Det er problematisk, fordi det udelukker andre fra på et systematisk og kontrolleret grundlag at udnytte den eksisterende viden (hos de dygtige folk) til at arbejde på nye problemstillinger. Det er især problematisk, fordi geo-fagverdenen er præget af ny, abstrakt teknologi (hvor pædagogikken ikke er åbenbar), af et stigende antal nye ”varer” på et frit marked og følgende valgfrihed blandt brugerne og af at arbejdskraften er bevægeligere og dermed har kortere perioder i deres arbejdsliv til at tilegne sig den nødvendige implicitte viden. Projektets ærinde er ikke at postulere, at det hele bare flyder og ingen aner noget som helst om noget. Slet ikke. Men i henseende til spørgsmålet ”Hvordan sikrer en producent sig, at betydningen af indholdet i formidling af geoinformation skabes på et systematisk og kontrolleret grundlag, således at brugeren forsynes med et ordentligt beslutningsgrundlag?” hævdes det i projektet, at der ikke findes den ovenfor efterlyste eksplicitte viden. Den bør udarbejdes i form af teorier, modeller og metoder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013

Finansiering

  • <ingen navn>