Tertiært lers styrke- og deformationsegenskaber / Engineering Properties of Tertiary Clays (Swelling Clays)

  • Lade, Poul V. (Projektdeltager)
  • Thøgersen, Lotte (Projektdeltager)
  • Ibsen, Lars Bo (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forekomst af tertiært ler i forbindelse med et funderingsprojekt bringer umiddelbart projektet i skærpet funderingsklasse efter den danske funderingsnorm. Vanskelighederne - eller udfordringerne - ved tertiært ler skyldes primært forekomsten af smectit, et lermineral der bevirker at leren er meget stærkt svellende (udvider sig ved vandtilførsel) ved aflastning og at permeabiliteten er ekstrem lav. Leren er desuden stærkt sprækket og dermed anisotrop i sin opførsel. Det betyder, at vingeforsøg i aflejringen, den traditionelle danske måde at finde styrken på, giver helt misvisende resultater med en overvurdering af styrken på 200-500 %. Man er derfor henvist til at måle styrke- og deformationsegenskaberne i laboratoriet, men den lave permeabilitet betyder, at forsøgene er meget langvarige. Der er derfor udført meget få forsøg på tertiært ler i anvendelige apparater. For fundering på tertiært ler er det derfor vigtigt at få en operativ konstitutiv model, så vi bliver i stand til at beskrive og forudsige jordens opførsel og dens samspil med konstruktionerne. Dette er særlig vigtigt ved kommende store anlægsarbejder (fx Femer Bælt forbindelsen), men der er også en meget betydelig samfundsgevinst ved en rationel håndtering af mindre bygge- og anlægsarbejder i tertiært ler. Ved forsøg i laboratoriet og i felten undersøges tertiært lers styrke- og deformationsegenskaber derfor med henblik på fastlæggelse af relevante parametre for konstitutiv modellering. Der lægges vægt på, at modellen kan bringes på operativ form i forbindelse med større anlægsprojekter i tertiært ler. I forbindelse med projektet undersøges og vurderes mere stringente tolkningsrutiner og rapporteringsformer velegnede for databaser fra konsoliderings- og triaksialforsøg. Der udvikles desuden et Kontinuert Last Oedometer i forbindelse med andre forskningsprojekter inden for jordmodelleringsområdet. (Lars Bo Ibsen, Poul Lade, Lotte Thøgersen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …