Testfacilitet til korrekt fritfelts-gengivelse af lavfrekvent lyd

Projektdetaljer

Beskrivelse

Korrekt gengivelse af lavfrekvent lyd i psykoakustiske forsøg er typisk forbundet med store praktiske problemer. Et lyddødt rum skal have særdeles store indre dimensioner og have tilsvarende store dæmpekiler på fladerne, før der er tale om egentlige fritfelts-betingelser. Ligeledes skal der bruges forholdsmæssigt store elektriske effekter til højtydende højttalere for at hæve lydtrykket tilstrækkeligt over høretærsklen. I dette projekt er opbygget en alternativ testfacilitet, et mindre rum med mange højttalere jævnt fordelt over hele fladen på to modstående vægge. Med denne opstilling er det muligt at lade den ene væg skabe en plan fremadskridende bølge, som aktivt bliver absorberet af højttalerne på den modsatte væg. Dette er muligt vha. digital signalbehandling, som laver individuel tilpasning af signalet til de enkelte højttalere. Verificeringen af signalbehandlingen viser, at der kan skabes gode fritfeltsbetingelser i en betydelig del af rummets midte. Rummets ventilationssystem er modificeret, så støjen ligger noget under høretærsklen, samtidig med at luftgennemstrømningen er stor nok til at 2 personer kan opholde sig i rummet i større tidsrum. For at opnå dette, har det været nødvendigt at finde og forsegle lækager i ventilationskanalerne samt lave omfattende målinger på hele ventilationssystemet. Eftersom testfaciliteten skal anvendes til psykoakustiske eksperimenter ved meget lave lydniveauer, er effektforstærkerne modificeret for at opfylde de særligt skrappe støjkrav, som skal overholdes for udstyr til denne type eksperimenter. Testfaciliteten har været anvendt til projektet "Forklaring af gener fra lavfrekvent støj ved meget lave niveauer. Testfaciliteten er videreudviklet med en ny type lydfeltskontrol, som kombinerer både fritfelt og trykfelt, blevet designet og yderligere målinger lavet for implementeringen af den digitale signalbehandling. Desuden er de endelige verifikationsmålinger lavet, og dokumentationen af testfaciliteten er under udarbejdelse. Støttet af STVF og NEDO (New Energy and industrial technology Development Organization, Japan), se evt. også projekt "Internationalt samarbejde om høretærskler og hørestyrkekurver".
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2017

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.