Projektdetaljer

Beskrivelse

Test af software udgør en flaskehals for mange virksomheder i forbindelse med færdiggørelse og vedligeholdelse af deres IT baserede produkter. En del af forklaringerne på dette er, at mange af de nødvendige metoder og værktøjer endnu ikke er identificeret og udviklet i forskningsverdenen. Tæt kontakt mellem virksomhedernes konkrete problemstillinger og de forskere, der arbejder med problematikkerne, vil være et vigtigt element i den fortsatte udvikling af teknologi og konkurrenceevne. Netværkets arbejdsform er en blanding af erfa-udveksling, workshops, seminarer og gæsteforelæsninger. Netværket henvender sig til udviklere op til projektleder niveau, der beskæftiger sig med udvikling og test af teknisk og indlejret software som en væsentlig aktivitet. Nøgleord for netværket er test-specifikation, test-teknikker, test-realisering, system- og unit-test, test automatisering, test-værktøjer. Der tages i vidt omfang udgangspunkt i konkrete industrielle problemstillinger og løsninger, der er egnet til diskussion i et erfa-netværk. Projektet er støttet af 'Forskerkontakten' med 460.000 DKK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200601/04/2008

Finansiering

  • Forskerkontrakten

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.