Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet havde til formål at udforske og beskrive den virtuelle verden ud fra forskellige tværviden-skabelige indgangsvinkler. Med udgangspunkt i projektdeltagernes faglige baggrund i instituttet har tilgangen her været konstruktion af det virtuelle rum og en beskrivelse af den virtuelle geografi. Det samlede resultatet af projektet dokumenteres i en mindre bogrække trykt af Springer i London, hvor de ofte meget forskellige artikler er samlet i temaer. Projektets restmidler blev benyttet til at gøre denne bogrække færdig i 2002. Sidste bog går i trykken primo 2003. Projektet er hermed af-sluttet. www.staging.dk Projektet blev finansieret af forskningsrådene og har deltagere fra en del nationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvoraf AAU er repræsenteret med flere institutter. Projektet har forløbet i en periode på fire år fra 1998 ? 2002. (Erik Kjems, Lars Bodum)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003