Projektdetaljer

Beskrivelse

Social tillid fremhæves ofte som en væsentlig faktor, når positive aspekter af samfundslivet som solidaritet og sammenhængskraft skal forklares. I dette projekt belyses, om i givet fald hvordan forskellige former for tillid (og mistillid) varierer mellem forskellige sociale grupper, samt hvordan tillid er relateret til forskellige former for samfundsdeltagelse, sociale netværk og livserfaringer. Endvidere undersøger vi, hvor forskellige gruppers grænser for tillid til andre går, samt hvordan disse grænsedragninger skabes. Det er vores antagelse, at grænser for tillid kan have afgørende betydning for bredere integrations- og udstødningsmekanismer i samfundet. Kvantitative studier af tillid fokuserer ofte på befolkningen som helhed eller forskelle mellem lande. I stedet fokuserer vi på de interne forskelle i den danske befolkning for at belyse, hvordan tillid og mistillid hænger sammen med forskelle i økonomiske og kulturelle ressourcer samt forskelle i netværksdeltagelse. Vi belyser både interne forskelle mellem forskellige sociale gruppers tillid til andre personer og til samfundets institutioner. Vægten i projektet lægges på en række dybdegående interviews med personer fra forskellige sociale grupper og lag i samfundet. På denne måde afdækkes forskellige former for tillid og mistillid, og eventuelle afgrænse(n)de mekanismer i konstruktionen af social tillid identificeres. Endvidere belyses hvor og med hvilke begrundelser forskellige befolkningsgrupper trækker grænsen for, hvem man kan have tillid til. På denne måde kan projektet være med til at pege på, om den sociale differentiering af tillid og mistillid kan medvirke til at forstærke sociale uligheder og give næring til sociale og kulturelle konflikter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200830/06/2011

Finansiering

  • Forskningsrådet for Samfund og Erhverv