Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af IKT-støttede læreprocesser på universiteter med specielt fokus på lærerens arbejde

 • Jensen, Helle Bækkelund (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets overordnede formål er at formidle en kvalificeret forståelse af IKT i universitetsundervisningen via empiriske studier af udvalgte cases fra studieforløb, hvor IKT er integreret på forskellig vis. De enkelte cases udforskes med specielt henblik på den enkelte lærers aktivitet - hvilke planlægnings- og evalueringsforløb finder sted ved forandrede undervisningsformer, hvordan forandres lærerens funktion i specielt kursusundervisningen, hvilke kompetencer kræver det af den enkelte lærer at integrere IKT i undervisningen? De udvalgte cases indplaceres også i en organisatorisk kontekst, idet en pædagogisk IKT-kompetence for universitetslærere i høj grad er et spørgsmål om at institutionalisere en forandringsproces inden for et område, hvor der ikke har været tradition for pædagogisk efteruddannelse. Ph.d.-projekt. (Helle Bækkelund Jensen)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …