Tilstandsovervågning af vindmøller / Condition Monitoring of Rotational Mechanical Systems From Electrical Measurements

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle en metode til pålidelig tilstandsovervågning af roterende mekaniske systemer. I projektet lægges vægt på overvågning af vindmøller. Dette er specielt med tanke på offshore vindmøller, som netop udbygges i disse år. Der skal udvikles en metode til detektering af både pludseligt opstående fejl samt diagnosticering af frembrydende fejl. På denne måde kan opnås en reduktion i drift og vedligeholdelses omkostninger samt en forlængelse af tidsintervallerne mellem service. Det er ønskeligt at gå fra en tidsbetinget service til tilstandsbetinget service. Ved fejldetekteringen fokuseres på generatorfejl samt fejl i gear og lejer. Fejldetekteringsmetoden og tilstandsvurderingen baseres på elektriske målinger og skal kunne levere en online overvågning af vindmøller. Metoden tænkes også anvendt på andre applikationer som fx motorer i process industrien, kraftværker og anden offshore industri. Projektet vil indeholde en state-of-the-art analyse af metoder til tilstandsovervågning af elektriske maskiner samt kortlægning af fejltyper og fejlstatistik. Der vil blive udviklet en model af vindmølle generator, gear og lejer. Denne model verificeres i laboratoriet og eventuelt på eksisterende vindmøller. Herefter vil modellen blive afprøvet som et fejldiagnosticeringsværktøj og igen foretages målinger til verification. På denne måde vil forskellige diagnosticeringsmetoder blive afprøvet, og sluttelig foretages en diskussion og et valg af diagnosticeringsmetode til implementering i et intelligent overvågningssystem. (Michaela Zamastil, Birgitte Bak-Jensen, Ewen Ritchie)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004