Tilstandsovervaagning af roterende mekaniske systemer ud fra elektriske maalinger/Condition monitoring of Rotational Mechanical Systems from Electrical measurments.

  • Zamastil, Michaela Maria (Projektdeltager)
  • Bak-Jensen, Birgitte (Projektdeltager)
  • Ritchie, Ewen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at finde en pålidelig metode til diagnosticering af elektriske maksiner, således at både begyndende fejl og pludseligt opståede fejl kan fastlægges på baggrund afmålinger af strøm og spænding til maskinen. Metoden er i første omgang tiltænkt tilstandsovervågning af vindmøller. Baggrunden for projektet er et ønske om at kunne: reducere drifts- og vedligholdelsesudgifterne forøge vindmøllerne pålidelighed forøge tiden mellem serviceintervallerne og dermed mindske udetiden I dette projekt er der fokuseret på at kunne diagnosticere fejl i gear og kuglelejerne ud fra målinger af strøm og spænding til generatoren. Der er opbygget en testmodel i laboratoriet, hvortil der er opbygget et målesystem, der kan foretages simultane målinger af 3 strømme, 3 spændinger, omdrejningstallet samt vibrationsmålinger 3 steder på opstillingen. (Michaela Zamastil, Birgitte Bak-Jensen, Ewen Ritchie, Vestas Wind Systems A/S, Risø National Laboratory).
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …