Tolerancer ved bygningsafsætning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afsætning af en bygning skal foretages med en vis tolerance, der specificeres af bygherren. Overholdelse af tolerancen sikrer, at den afsatte bygning har de korrekte dimensioner. Projektets mål er at skabe sammenhæng mellem begrebet tolerance og landmålingens fejlteori samt at give eksempler på hvordan en given tolerance kan overholdes.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200701/10/2010

Samarbejdspartnere

  • Den danske Landinspektørforening (Projektpartner)

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Bygningsafsætning, Nøjagtighed, Testnet