ToSprog: Tosprogethed eller Sprogvanskeligheder? - Retningslinjer for udredning af sproglige og kognitive vanskeligheder hos børn, der opvokser med mere end et sprog

Beskrivelse

I praksis og i forskning kan det være svært at skelne om et tosproget barn er sproglig forsinket eller har det har en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Projektets hensigt er at udvikle materialer til udredning af de psykologiske og pædagogiske vanskeligheder som vanskeliggøre tosprogede børns muligheder for en uddannelse, samt oplevelsen af et godt selvværd. Det er et centralt anvendt orienteret aspekt i projektet. Forskningsområdet er kun fem år gammel og projektet er indlejret organisatorisk og forskningsmæssigt i et nyt 3-årigt Europæisk forskningssamarbejde om emnet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200901/09/2011

Finansiering

  • Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation