Trådformede mikroorganismer i industrielle vandsystemer / Dynamics and composition of filamentous microorganism communities in industrial water systems (DYNAFILM)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forringede bundfældningsproblemer forårsaget af trådformede bakterier i aktivt slam renseanlæg er et problem verden over. I projektet undersøges ca. 60 renseanlæg og andre industrisystemer i Europa med nye molekylære metoder med henblik på at beskrive og identificere de problemvoldende bakterier på anlæg som behandler spildevand fra forskellige industrier. Der udvikles nye genprober og fysiologien af vigtige arter undersøges dels via studier af isolater og dels via omfattende in situ studier. Projektet er støttet af EU, 2001-2004. (Per Halkjær Nielsen, Caroline Kragelund, Jeppe L. Nielsen; Kim Sundmark, Krüger AS)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2014