Projektdetaljer

Beskrivelse

På basis af en række databaser med oplysninger om træelementers styrkeegenskaber foretages statistiske analyser med henblik på at bestemme de statistiske karakteristika (fordelingstype, karakteristisk værdi og variationskoefficient). Dernæst opbygges en stokastisk / mekanisk model af repræsentative træspær og tagelementer. Der tages bl.a. hensyn til de tilfældige længdevariationer af styrken. Disse modeller benyttes til at identificere de statistiske egenskaber af konstruktionssystemernes bæreevne og dermed til at vurdere systemeffekten i disse trækonstruktioner. I forbindelse hermed vurderes størrelsen af partialkoefficienterne for træelementer og trækonstruktioner, hvor der kan forventes en systemeffekt. Endelig opstilles stokastiske modeller til beskrivelse af langtidsstyrke og sikkerhed af konstruktionstræ. Projektet er støttet af Danish Forest Product Development Fund og COST action E24: Reliability of Timber Structures. (J. Dalsgaard Sørensen; P. Hoffmeyer, DTU; L. Damkilde, DTU; J. Munch-Andersen, By og Byg; B.D. Stang, By og Byg; S. Thelandersson, Lunds Tekniske Universitet)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200131/03/2003