Transfer af elevers kreative kompetencer fra de "kreative" fag til de "boglige" fag

Projektdetaljer

Beskrivelse

Transfer af elevers kreative kompetencer fra de "kreative" fag til de "boglige" fag. I et projekt med Lejre kommune skal vi forske i hvordan de kreative kompetencer eleverne opnår gennem deltagelse i de kreative fag kan overføres til de boglige fag. Traditionelt har de kreative fag haft patent på at udvikle elevernes kreative sider. Vores forskning har hidtil fokuseret på at elevernes kreative kompetencer opnås gennem en undervisningsform der efterspørger elevernes kreativitet kombineret med en decideret kreativitetstræning. I dette projekt vil vi undersøge hvordan f.eks. vores undervisningsmodel Creative Platform Learning (CPL) og vores viden om kreativitetstræning kan anvendes til at skabe transfer mellem de kreative og de boglige fag. Et igangværende pilotprojekt skal munde ud i et 4-årigt H2020 projekt der kommer til at involverer 10.000 elever.

Lægmandssprog

Kan undervisningen i skolen tilrettelægges så eleverne kan anvende kreativiteten de lærer i kreative fag som f.eks. billedkunst til at blive bedre til boglige fag som f.eks. matematik?
Kort titelElevers kreative kompetencer
StatusIkke startet