Transport og byplan

  • Jensen, Ole B. (Projektdeltager)
  • Johannsen, Hans Henrik W. (Projektdeltager)
  • Næss, Petter (Projektdeltager)
  • Nielsen, Thomas A. S. (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprogrammet har som formål at forbedre vores viden om bystrukturelle faktorers indvirkning på rejseafstande, transportmiddelfordeling og energiforbrug til transport i en dansk kontekst. Programmet omfatter rejsevaneundersøgelser i udvalgte danske byområder og regioner, såvel som casestudier af et begrænset antal husholdninger bosat i forskellige geografiske og byplanmæssige situationer. Programmet indeholder detaljerede studier i tre byområder af forskellig størrelse (Frederikshavn, Aalborg og Hovedstadsområdet) og en undersøgelse af regionale bymønstre (en sammenlignende undersøgelse af Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt og Vejle Amt). For at undgå at trække fejlagtige slutninger om de fysisk-strukturelle forholds påvirkning på folks transportaktivitet, inddrages også en række socioøkonomiske og livsstilsrelaterede kontrolvariable i analyserne. Nærmere oplysninger om forskningsprogrammet er at finde på www.plan.auc.dk/transurb Programmet er finansieret af Transportrådet, med et intern finansieret bidrag fra AAU. Arbejdet begyndte i 1998 og afsluttes i 2003. Der er knyttet to ph.d.-stipendier til programmet. Beskrivelser af forskningsprogrammets problemstillinger og metodologi blev publiceret i 1999 i en engelsksproget og en skandinavisk version. Undersøgelsen af boliglokalisering og transport i Frederikshavn blev udført i 1999 og 2000 og er publiceret i en forskningsrapport, der udkom i ISP?s skriftserie i 2000. Det ene af de to ph.d.-projekter er i 2002 afsluttet i form af en ph.d.-afhandling, der blev forsvaret i april 2003. Derudover er der præsenteret to dansksprogede papers under Trafikdage 2000, tre engelsksprogede papers er præsenteret på internationale konferencer i 2000, et i 2001 og et i 2002. Der er publiceret to engelsksprogede, videnskabelige refereevurderede artikler fra projektet (i Journal of Environmental Policy and Planning i 2002 og i European Journal of Transport Infrastructure Research i 2003), og yderligere tre sådanne artikler vil blive publiceret i 2004 (i Journal of Environmental Planning and Management, i Journal of Critical Realism og i Progress in Planning). Endvidere er der skrevet et kapitel om byplanlægning og energiforbrug til en lærebog i humanøkologi, hvor materialet i stor grad er hentet fra forskningsprojekterne inden for "Transport og byplan". En større bog, der præsenterer resultaterne af forskningsprogrammets omfattende studie af boliglokalisering og transport i Hovedstadsområdet, er under udarbejdelse og planlægges udgivet på Aalborg Universitetsforlag. (Petter Næss, Ole B. Jensen, Thomas A. S. Nielsen, Hans H. W. Johannsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/199801/02/2005