TREAT - et beslutningsstøttesystem til støtte for rådgivning ved antibiotisk behandling af alvorlige infektioner / TREAT - a decision support system for advice on antibiotic treatment of serious infections

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ud af hver 1000 hospitalsindlagte patienter får 12-30 en alvorlig bakterieinfektion, hvoraf ca. 25% dør inden for 30 dage. Hvis patienterne modtager en dækkende antibiotisk behandling fra forløbets start, reduceres dødeligheden til næsten det halve, men i ca. 40 % af tilfældene af alvorlige bakterieinfektioner gives der en ikke dækkende antibiotisk behandling. Baseret på en stokastisk model, implementeret som et kausalt probabilistisk netværk, er der opbygget et system, TREAT, til at rådgive om antibiotikabehandling. TREAT kan prædiktere sandsynligheden for at dø, givet behandling med forskellige antibiotika. Til hvert antibiotikum er der forbundet en række omkostninger: prisen, bivirkninger, og hvad behandlingen koster i nyudviklet resistens. På beslutningsteoretisk grundlag finder TREAT den behandling, som giver den bedste vægtning mellem dødelighed og udgifter. Resultaterne af en retrospektiv afprøvning på bakteriæmidatabasen for Nordjyllands Amt, årene 1992-97, viser, at TREAT kan foreslå antibiotika, der reducerer antallet af ikke dækkende behandlinger fra ca. 40 % til knap 10 %. Et retrospektivt studie foretaget i 2003 viser at TREAT foreslår dækkende behandlinger i 74.3% af tilfældene (1203 patienter). TREAT undergik en interventions test i 2004, hvor forrige resultater blev bekræftet. Systemet foreslog dækkende behandlinger i 75.5% af tilfældene (1946 patienter). Projektet har været støttet af EU´s 5. rammeprogram og af STVF´s IT komite og videreudvikles nu under rammeprogrammet NABIIT under Det Strategiske Forskingsråd. (Steen Andreassen, Alina Zalounina, Anders Møller Nielsen; Brian Kristensen, Klinisk Mikrobiologisk Afd., Skejby Sygehus; Leonard Leibovici, Mical Fishman, Mical Paul, Rabin Medical Center, Israel; Franz Daschner, Uwe Frank, Nadja Almanasreh, Andreas Dorfmüller, Monica Streileben, University of Freiburg, Tyskland; Leif Kristensen, Karsten Falborg, Judex A/S; Evelina Tacconelli, Roberto Cauda, UCSC, Italien)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/1994 → …