Trempelspær - produktudvikling og dimensionering

  • Ellegaard, Peter, (Projektdeltager)
  • Rathkjen, Arne, (Projektdeltager)
  • Mortensen, Lambert N., (Projektdeltager)
  • Nielsen, Jacob, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle et elementmetodeprogram til beregning af trækonstruktioner med tandpladesamlinger samt at udvikle bedre samlinger, herunder specielt momentoverførende rammehjørner i trempelspær. De programmer, som anvendes i dag, er mangelfulde, idet de anvender fiktive elementer, som ikke giver tilstrækkelig god modellering af kraftforløbet i og omkring samlingerne. Projektet er finansieret af Skov- og Naturstyrelsen. (P. Ellegaard, J. Nielsen, A. Rathkjen, N. Lambert Mortensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002