Trivsel i hverdagslivet gennem styrket tværfagligt samarbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Byrådet i Favrskov Kommune bevilligede i fbm. budget 2017 midler til ”tidlig opsporing og tidlig indsats”. Initiativet havde tre spor: tidlig opsporing, tidlig indsats og styrket opfølgning. De foreløbige resultater viser, at der er færre anbragte børn (helårsbørn), medarbejdere (i alt 650) er blevet uddannet i betydningen af tidlig opsporing og der blev afsat midler til udarbejdelse af en handleguide som redskab til en systematisk tidligere opsporing (Se evt. https://favrskov.familiedialog.dk/ ). I arbejdet med Handleguiden har Favrskov Kommune gennemført et stort arbejde med at udvikle og tilpasse indsatser for børn og familier med behov for støtte. Dette arbejde er samlet under fanen ”Børnelinealen”. Børnelinealen er et procesredskab, der giver overblik over indsatser og handlemuligheder i forhold til opsporing og støtte til børn og familier med behov for støtte (se evt. https://favrskov.familiedialog.dk/p-5-01.php ). Her har en massiv indsats for afdækning og udvikling af forældreevnen allerede vist sig at have god effekt. For at få en endnu større effekt af de udviklede indsatser er det væsentligt, at der udvikles måder til at optimere tværfaglig koordinering, så ressourcerne udnyttes bedst muligt dér, hvor der er brug for dem. Favrskov Kommune vurderer, at denne koordinering kan videreudvikles, således at de forskellige faggruppers viden kan skabe synergi i hverdagen på en sådan måde, at endnu færre børn i en sårbar position ender i rød kategori.

Nøgleresultater

Synliggjort og dokumenteret værdi af det tværprofessionelle samspil på K-møder
Medarbejderne har fokus på at bruge deres faglighed i barnets interesse og for at skabe positiv forandring for familierne, herunder at støtte forældrene i forældrerollen
Medarbejderne oplever stor værdi af tværfaglig samhandling og refleksion
Medarbejderne har ekspertise i tillidsopbygning (indbyrdes og med forældre)
Kort titelTrivsel i hverdagslivet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201831/12/2019

Emneord

  • Capacity Building
  • Samskabelse
  • Børn og unge
  • kommuneforskning
  • tværfagligt samarbejde
  • empowerment

Aktiviteter

  • 1 Foredrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Præsentation af forskningsrapport "Trivsel i Hverdagslivet"

Julie Borup Jensen (Foredragsholder), Jacob Brix (Foredragsholder) & Janne Studstrup (Foredragsholder)

18 feb. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Publikation

Åben adgang
Fil
257 Downloads (Pure)