Projektdetaljer

Beskrivelse

2004 - 2008 Forskningsprojekt: "Trivsel og Boligform". "Trivsel og Boligformsprojektet" er et omfattende forskningsprojekt, som er givet i kommission af og financieret af Servicestyrelsen. Projektet sigter mod at afdække og systematisere eksisterende forskningsbaseret viden angående trivsel og boligform for ældre, som har brug for omsorg, og at fremlægge forskningsbaseret viden, som kan anvendes af beslutningstagere inden for de kommunale instanser i forbindelse med etableringen af bolig for ældre borgere. CAST Syddansk Universitet samarbejder med Institut for Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet om projektet. Forskningsprojektet blev påbegyndt i starten af 2004 og er planlagt afsluttet ved årsskiftet 2007/08, skønt de første reslutater allerede vil begynde at vise sig i slutningen af 2004. Selve forskningsprojektet består af et antal projekter inklusiv en undersøgelse af beskyttede ældreboliger/plejeinstitutionsfaciliteter. En ny undersøgelse (med 4 cases) af løbende og planlagte projekter for beskyttede ældreboliger/plejesinstitutioner vil blive iværksat. Formålet er at indhente updateret viden om beskyttede ældreboliger/plejeinstitutionsprojekter, som danske kommunale myndigheder har realiseret  inden for de sidste tre år, og de projekter, som er igang med at blive implementeret. Da underprojektet  har til formål at skaffe viden, som kan benyttes i fremtiden, omfatter projektet ikke boliger, som blev bygget før 2000. Underprojektet vil skaffe vigtig viden om kommunale aktiviteter inden for området beskyttede ældreboliger/plejesinstitutioner og vil også diskutere de forskellige aktørers roller i beslutningstagningsprocessen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200425/02/2008

Emneord

  • Trivsel
  • boligform
  • ældre
  • arkitektur planlægning