Tunneleffekt for fotoner / Photon Tunnelling

 • Keller, Ole (Projektdeltager)
 • Broe, Jacob (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Med udgangspunkt i det forhold at tunneleffekten for fotoner synes at være et fingeraftryk af naturens manglende evne til at lokalisere fotoner præcist i rum og tid, er udført teoretiske og numeriske studier af den tunneleffekt, der ledsager lysudsendelsen fra en enkelt dipol og fra en samling af dipoler. Særlig vægt er lagt på en undersøgelse af såkaldt superluminalitet, dvs. det forhold at lysimpulser tilsyneladende kan udbrede sig med en hastighed, der overstiger lyshastigheden i det tomme rum uden at bringe relativitetsteorien i fare. Muligheden for at observere tunneleffekten med (kvasi-) monokromatisk lys er undersøgt ved en beregning af bl.a. Goos-Hänchen forskydningen under tilstedeværelse af et overfladerespons fra metalliske kvantebrønde. (Jacob Broe, Ole Keller)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …