Projektdetaljer

Beskrivelse

En undersøgelse af Tyngdeflyderen vha. CFD er udført. Målet med undersøgelsen var at bestemme de kræfter der virker på et vingeprofil, der er delvis nedsænket i vand. CFD beregningerne var sammenlignet med kræfter, der er målt i laboratoriets bølgebassin. Der var en meget god overensstemmelse mellem de målte og beregnede kræfter. Herefter er en række alternative vingeprofiler undersøgt mht. at finde det mest optimale. Resultaterne viste at det oprindelige vingeprofil gav marginalt større vertikale kræfter end alternativerne. Dog er de horisontale kræfter også større. Undersøgelsen er finansieret af energistyrelsen. (Michael R. Rasmussen, Peter Frigaard) Er afsluttet i 2002.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003