Projektdetaljer

Beskrivelse

Typehusbyggeriet har historisk levet en omtumlet tilværelse bestemt af især to forhold: De samfundsøkonomiske vilkår og købernes præferencer. Lind & Møller (1996) fremhæver i deres beskrivelse af parcelhusets udvikling, at typehuset har sine rødder i 1920'ernes murermesterhus. I den efterfølgende periode fra ca. 1938 frem til ca. 1960 fortsatte bestræbelserne på at standardisere småhusbyggeriet via de såkaldte statslånshuse - uden at standardiseringen reelt slog igennem. Perioden 1960-80 blev til gengæld typehusets storhedstid, da de teknologiske landvindinger i montagebyggeriet blev overført til typehusbyggeriet. Den økonomiske krise i 1980'erne og konkurrencen fra andre boligformer som fx tæt-lav byggeriet ramte dog småhusbyggeriet og især typehusfabrikanterne hårdt. Med de forbedrede økonomiske vilkår og de stigende huspriser gennem 1990'erne er der atter pustet nyt liv i småhusbyggeriet og typehusene.

Det mest bemærkelsesværdige i den seneste udvikling er, at især træhuse bl.a. fra Sverige har vundet stor udbredelse i Danmark. Ifølge Træbranchens Oplysningsråd er op mod en fjerdedel af alle nyopførte parcelhuse i Danmark nu træhuse. En vigtig forklaring herpå er, at der er sket et markant skred i kundernes præferencer. En fortsat udvikling af typehusbyggeriet og det industrialiserede byggeri generelt kræver derfor en øget forståelse af, hvordan bygherrens ønsker, krav og forventninger er med til at forme producenternes produkter og udviklingsstrategier og vice versa. Problemformuleringen for projektet lyder derfor:

Hvordan spiller producenter og bygherrer sammen om at udvikle typehusbyggeriet?

Af problemformuleringen følger fire mere specifikke spørgsmål, som projektet vil forsøge at besvare. De fire spørgsmål vedrørende producenter, bygherrer, innovationsproces og typer af innovation er:

  • Hvilke karakteristika har producenterne?
  • Hvem er bygherrerne?
  • Hvordan forløber innovationsprocessen?
  • Hvilke typer af innovation (produkter, processer og services) finder sted?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200517/03/2010

Finansiering

  • Boligfonden Kuben

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.