Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge forskellige metoder til påvisning af skjult/ikke synlig skimmelsvampevækst. Skjult skimmelvækst er ikke kun begrænset til skimmelvækst inde i konstruktioner, men kan også være den overfladevækst, der er så tynd, farveløs eller sporadisk, at den let overses. Forekomsten og karakteren af skimmelsvampe i danske etageejendomme kortlægges gennem en målrettet testning med både traditionelle og eksperimentelle indsamlings- og detektionsmetoder. Der fokuseres især på overfladernes fugt- og temperaturforhold og på kølige overflader/kuldebroer som potentiel voksested for skimmelsvampe.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/202201/01/2024

Emneord

  • Byggematerialer
  • Skimmelsvampevækst
  • Fugtskader
  • Vandskader