Uddannelser til fremtidens industri

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål

Projektets formål er at styrke danske uddannelser, så de matcher behovet for kompetencer til fremtidens videns-baserede produktion.
ATV vil fokusere på uddannelserne startende fra erhvervsfaglige uddannelser, over til erhvervsakademiuddannel-ser, professionsbacheloruddannelser og til universitetsuddannelser (bachelor og kandidat) samt erhvervsph.d.- og ph.d.-uddannelser. Udgangspunktet er, at uddannelser er en afgørende forudsætning for, at fremstillingsindustri-en kan skabe innovation og eksport på nye områder.

Projektets fokus og hypotese

ATV’s projekt tager udgangspunkt i uddannelsernes betydning for produktionsvirksomheders teknologiudvikling, innovation, vækst og eksport. Præmissen for projektet er, at produktionserhvervene er afhængige af en stærk værdikæde med uddannelse, forskning og innovation. En vidensbaseret værdikæde med stærke uddannelser er en forudsætning for teknologisk og forretningsmæssig innovation i virksomhederne.

Skal den danske fremstillingsindustri opnå mere innovation og eksport, kræver det en stærkere kæde, især på uddannelsessiden. Hvis et af kædens led brister, vil det føre til udflytning af produktion og/eller lukning af virk-somheder/produktionsfaciliteter i Danmark. Forskningsresultater viser også, at Danmark mister innovationsevne, da forskning og uddannelse ikke i tilstrækkelig grad støtter op om produktionsprocessen, hvilket er essentielt for at bevare teknologisk indsigt. Hvis kæden kan styrkes, vil Danmark omvendt stå stærkere i den internationale konkurrence.

Gennem et godt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan dansk konkurrence forbedres. Relevant uddannelse og forskning er en forudsætning for at fastholde produktion. Og det skal vi i Danmark. Produktion og teknologiudvikling knyttet til produktion er en forudsætning for velstand.
Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem produktion i Danmark og uddannelsernes indhold og de faciliteter, der er på uddannelsesinstitutionerne. ATV sætter i projektet fokus på de uddannelser inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, der skal understøtte fremstillingsindustrien. Det er ATV’s hypotese, at en relevant uddannelse og et dynamisk og virksomhedsnært uddannelsesforløb er vigtigt for at få en veluddannet arbejdskraft og en kompetent arbejdsstyrke. En arbejdsstyrke, der kan aftages af virksomheder, og som kan bi-drage til at skabe teknologisk og forretningsmæssig innovation og dermed styrke danske virksomheders vækst og internationale position.

Derfor vil ATV belyse, hvordan uddannelserne i større grad kan styrke virksomheders kompetencer hos nyud-dannede og hos eksisterende medarbejdere. ATV ser i dette projekt helt overordnet på, hvordan et sammenhæn-gende uddannelsessystem kan sikre relevant kompetenceudvikling og dynamik på alle uddannelsesniveauer, star-tende fra erhvervsskolerne.
ATV ønsker mere specifikt at belyse mulighederne i følgende:

1) Kan større interaktion mellem uddannelsesinstitutioner og produktionserhvervene i selve uddannelsesforløbene bidrage medrelevante kompetencer? Hvad er mulighederne, og hvor er barriererne?

2) Kan bedre sammenhænge og overgange mellem forskellige uddannelser skabe mulighed for, at flere uddannes til de områder, hvor produktionserhvervene efterspørger arbejdskraft?

3) Kan bedre sammenhænge, overgange mellem forskellige uddannelser og efteruddannelse skabe bedre mulig-hed for karriereudvikling?

4) Hvilke teknologiske kompetencer forudser vi, at fremtidens fremstillingsmedarbejdere vil få brug for, og hvorledes kan uddannelserne, herunder efteruddannelse, bidrage hertil?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201401/11/2016

Aktiviteter

  • 1 Medlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Akademiet for Tekniske Videnskaber (Ekstern organisation)

Brian Vejrum Wæhrens (Medlem (Indstillet af AAU))
19 okt. 2015

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Publikation

Uddannelser til fremtidens vidensbaserede produktion

Grenaa, J., Nielsen, E. H., Wæhrens, B. V. & Rasmussen, C., sep. 2018, Akademiet for de Tekniske Videnskaber. 32 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

Åben adgang
Fil