Uddannelseshjælpsmodtageres udbytte af et ophold på højskole eller en fri fagskole

Beskrivelse

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har i samarbejde med Kulturministeriet og Undervisningsministeriet igangsat et forsøg med at etablere brobygningsforløb på en række højskoler og frie fagskoler for unge, og som er visiteret til at være aktivitetsparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Målet er, at åbne op for at unge på uddannelseshjælp kan få adgang til et ophold på en højskole eller fri fagskole og derigennem blive rustet til at overgå til uddannelse i det ordinære uddannelsessystem efterfølgende.

Der deltager ni højskoler og to frie fagskoler i brobygningsindsatsen. De samarbejder med ti kommuner. Kommunernes opgave er at visitere relevante unge til højskolernes tilbud.

Målet er at sikre, at de deltagende unge oplever en social og faglig udvikling, som kan medvirke til at øge deres fremtidige deltagelse i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet. For at understøtte de unges udvikling tilknyttes der en mentor på den enkelte skole, som følger den unge undervejs i forløbet.

Følgeforskning

I forbindelse med forsøgene skal Center for Ungdomsforskning gennemføre et følgeforskningsprojekt, som har til formål at indsamle erfaringer fra de deltagende højskoler og fri fagskoler med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Følgeforskningen vil følge indsatsen på de deltagende skoler. Den vil med afsæt i de unges egne beretninger beskrive deres udgangspunkt og forskellige problemstillinger i relation til at komme i gang med en relevant ungdomsuddannelse. De unge vil blive fulgt igennem deres ophold på skolen, og der vil være fokus på, hvordan de oplever skolens tilbud og hvordan det understøtter deres udvikling fagligt og socialt samt i relation til en evt. afklaring af egne ressourcer og muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter endt ophold. De unge vil også blive fulgt i tiden efter, at de har afsluttet deres ophold på højskolen/den frie fagskole.

Projektet afsluttes april 2016. Der er nedsat en forskergruppe med Niels-Henrik M. Hansen (projektansvarlig, lektor, CeFU), Noemi Katznelson (Centerleder, lektor, CeFU) og Niels Ulrik Sørensen (Souschef, lektor, CeFU) til at gennemføre projektet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201531/10/2016

Emneord

  • højskole
  • fri fagskole
  • dannelse
  • læring
  • Ungdomsuddannelse
  • unge på kanten
  • motivation for læring