Udledning af relevante egenskaber fra tre-leddede sammenligninger

  • Wickelmaier, Florian Maria (Projektdeltager)
  • Ellermeier, Wolfgang (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et af de relevante og uløste problemer indenfor psykoakustikken er at finde ud af, hvilke auditive indtryk, der fremkaldes af akustiske stimuli. I dette projekt er en egenskabs-baseret repræsentation af auditive stimuli foreslået og afprøvet eksperimentelt. Indenfor en måleteoretisk ramme kan det afgøres om en repræsentation af subjektive bedømmelser er mulig ud fra en mængde af auditive egenskaber, og hvor unik en sådan repræsentation er. Desuden undgås med den nye metode, at perceptive og verbale evner hos personen forveksles, da den nøje adskiller processerne med at identificere og navngive auditive egenskaber. I en indledende undersøgelse blev metoden afprøvet med brug af simple syntetiske lyde med veldefinerede fysiske egenskaber (smalbåndet støj og komplekse toner). For et sæt af tre stimuli skulle personen, ved at besvare med et simpelt ja eller nej, bedømme, om de to første lyde havde en egenskab til fælles, som ikke deltes med den tredje. Da bedømmelserne blev afgivet meget konsistent, kunne der - for de fleste personer - findes en struktur i egenskaberne. I et andet forsøg blev forskellige lyd-reproduktionsformater (mono, stereo og forskellige multikanalsformater) undersøgt. For mere end halvdelen af gruppen kunne der opnås repræsentationer af egenskabernes struktur som ledte til interessante konklusioner om de auditive egenskaber, der karakteriserer disse komplekse lyde. Som opsummering kan det siges, at den foreslåede procedure udgør et værdifuldt supplement til udbuddet af psykometriske metoder, når det primære fokus er på at identificere selve sansefornemmelsen og ikke måle dens tærskel eller størrelse. (Centerkontrakt)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200731/12/2007