Udmattelsesstyrker for bratkølet ribbestål / Fatigue Strength of Hot-Rolled and Quenched Ribbed Reinforcing Bars

 • Heshe, Gert (Projektdeltager)
 • Hansen, Lars Pilegaard (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Det Danske Stålvalseværk fremstiller ribbestål med en karakteristisk énakset trækstyrke på fck = 550 MPa til armering af betonkonstruktioner. Ribbestålet fremstilles ved varmvalsning efterfulgt af en bratkøling. Denne fremstillingsproces resulterer i et armeringsstål, der består af en sej kerne af ferrit og perlit med en lavere trækstyrke end den relativt mere skøre kappe af hærdnet martensit. På baggrund af udmattelsesforsøg udført med 29 prøvestænger med diameter ? = 10 mm og 33 prøvestænger med ? = 16 mm, er der fremstillet S-N diagrammer for de to armeringsdiametre. Undersøgelsen viste, at S-N diagrammet for armeringsstænger med ? = 16 mm ligger højere end S-N diagrammet for armeringsstænger med ? = 10 mm, samt at de begge ligger væsentligt højere end S-N diagrammet for ribbestål angivet i DS 411. (G. Heshe, L. Pilegaard Hansen) The Danish Steelworks manufactures ribbed bars with a characteristic uniaxial tensile strength of fck = 550 MPa for reinforcement of concrete structures. The ribbed bars are manufactured by hot-rolling followed by quenching. This manufacturing process results in reinforcing steel that consists of a ductile core of ferrite and perlite with a lower tensile strength than the relatively more ductile cap of hardened martensite. Based on fatigue tests, 29 test bars of the diameter Ø = 10 mm and 33 test bars of the diameter Ø = 16 mm, S-N charts for the two diameters have been made. The test showed that the S-N chart for reinforcing bars with Ø = 16 mm was higher than the S-N chart for reinforcing bars with Ø = 10 mm, and that both of them are significantly higher than the S-N chart for ribbed bars specified in the Danish Code of Practice for the Structural Use of Concrete (DS 411). (G. Heshe, L. Pilegaard Hansen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001