Udsivning af spildevand fra afløbssystemer / Exfiltration of Wastewater from Sewer Networks

 • Lund, Willy (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Lækager i et afløbssystem kan medføre såvel indsivning af grundvand som udsivning af spildevand. Årligt investeres omtrent en milliard kr. i renovering af det danske, offentlige afløbsnet, men viden om det udsivende spildevand som potentiel kilde til forurening af såvel jord som grundvand kendes ikke. Projektet har til formål at øge kendskabet til de fysiske, kemiske, biologiske og systemtekniske forhold, som styrer udsivning fra lækager i afløbssystemer samt den deraf afledte udbredelse af det udsivende spildevand til jord og grundvand. Projektet gennemføres med støtte fra Miljøstyrelsen. (Thorkild Hvitved-Jacobsen, Katrin Vorkamp, Jes Vollertsen, Willy Lund, Per Møldrup)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003