Udveksling og anvendelse af digitale bygnings- og ejendomsdata i byggeriet / Exchange and use of digital building and property data in the building industry

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge og dokumentere det totale dataflow for de digitale ejendoms- og bygningsdata, der udveksles mellem parterne i byggeriet, herunder at belyse anvendelse, vedligeholdelse og ansvarsforhold for nævnte data. For de projekterende vil formålet primært være at høste erfaringer omkring relationerne mellem den objektorienterede CIS-CAD-struktur og CAD-strukturer i projekteringen samt at afprøve og vurdere anvendelsen af de digitale tekniske kort som projekteringsgrundlag. For kommunerne vil projektets formål især være at illustrere, hvorledes digitale ejendoms- og bygningsdata overføres fra bygherre og projekterende for efterfølgende at finde anvendelse ved ajourføring af BBR, vedligeholdelse af et digitalt kortgrundlag samt indgå i en digital byggesagsbehandling. Delresultater er præsenteret ved GI-Norden konferencen 2002. (Bent Hulegaard Jensen, Lise Schrøder; eksterne parter)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013