Udvikling af 2 kW naturgasreformere for høj- og lavtemperatur PEM-brændselsceller

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at udvikle 2 kWe reformere for naturgasdrevne kraftvarmegeneratorer med PEM-brændselsceller med sigte på decentral anvendelse i enfamilieshuse. Projektet indeholder et reformersystem (inklusive ”shift unit”), som udvikles i forbindelse med projektet samt ”HotSpot” reformerteknologi udviklet af Johnson Matthey, England og stillet til rådighed for projektet i form af et laboratorieanlæg. Formålet er i denne første fase at benytte Johnson Matthey reformerteknologi for hurtigst mulig at få adgang til små reformeranlæg baseret på ”state of the art” og herefter at kunne konkludere, i hvilken udstrækning Danmark skal udvikle små reformeranlæg for anvendelse til PEM-brændselsceller Vha. Johnson Matthey laboratorieanlægskomponenter bestående af reformerreaktor, efterbrænder, dampgenerator og kulmonooxidator udvikles og konstrueres et reformersystem med tilhørende kompressor, pumpesystemer, kølesystem og elektronisk styre- og kontrolsystem. Reformersystemet vil blive afprøvet med to typer PEM-stakke. Den ene reformerenhed konstrueres til anvendelse og afprøvning sammen med den under brintprogrammet udviklede PEM-brændselscellegenerator og med udnyttelse af dennes styre-, kontrol- og sikkerhedssystem. Den anden enhed vil blive konstrueret til afprøvning i forbindelse med den af Kemisk Institut i femte rammeprogram udviklede højtemperatur brændselscellestak på 2-3 kWe. Under konstruktion af reformerenhederne vil forskellige katalysatormaterialer blive afprøvet. Projektet gennemføres i samarbejde med DGC, IRD Fuel Cells, APC Danmark, Danfoss, Dantherm, DONG, DTU, DPS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200431/12/2005

Finansiering

  • <ingen navn>