Udvikling af bæredygtig turisme i Midt- og Nordjylland

  • Kernel, Pernille Kern (Projektdeltager)
  • Remmen, Arne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Behovet for at udvikle en mere bæredygtig turisme er efterhånden bredt accepteret hos turisterhvervet, men der er ikke skabt konsensus om, hvordan det kan lade sig gøre i de enkelte turistdestinationer. Dette projekt sigter på at udvikle en metode til at fremme en bæredygtig turismeudvikling i Viborg og Nordjyllands Amt. Udfordringen bag udviklingen af en bæredygtig turistdestination består ikke blot i at mindske miljøbelastningen af de enkelte turistvirksomheder, men også i at integrere miljømæssige, sociale, kulturelle og etiske hensyn i en bæredygtig udvikling af selve destinationen. En grundlæggende forudsætning for at føre denne vision ud i livet er, at der skabes og udvikles samarbejdsnetværk mellem interessenterne inden for såvel turisterhvervet som de øvrige interessegrupper i destinationen. Fokus for forskningsindsatsen er derfor dannelsen af netværk, de forskellige interessenters roller, deres ønsker til og indflydelse på turismeudviklingen. Det er et treårigt projekt (januar 2001 - januar 2004) med AAU, NIRAS og Midt-Nord Turisme i rollen som projektmagere, konsulenter og koordinatorer for processen. Herudover er partnerne amter, kommuner, turistorganisationer og 35 turistvirksomheder i regionen. Der rapporteres løbende til projektets styregruppe og øvrige interessenter. Den endelige analyse af projektet indleveres som ph.d.-afhandling i 2004. (Pernille Kernel, Arne Remmen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200131/01/2004