Udvikling af dimensioneringsgrundlag for havmøllefundament baseret på sugekoncept / Development of Design Basis for Offshore Windmill Suction Bucket Foundations

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sigter mod at udvikle et nyt funderingskoncept og derved reducere udgifterne til fundamenter for vindmøller placeret i havet, idet disse udgifter udgør en væsentlig del af de samlede anlægsudgifter. I dag findes der ikke et direkte dimensioneringsgrundlag, og det er derfor vigtigt at få etableret metoder til dimensionering af sugebøtterne også i driftsfasen og derved opnå et attraktivt alternativ til de eksisterende gravitationsplatforme. Et sådant alternativ er mere miljørigtigt, og efter endt brug er sugebøtterne lette at fjerne eller genbruge. Projektet indeholder dels etablering af en computermodel (FEM) til simulering af samspillet mellem de dynamiske påvirkninger og jordens komplekse mekanismer, og dels modelforsøg i den dynamiske modelopstilling i geotekniklaboratoriet. Projektets hovedformål er at opstille et dimensioneringsgrundlag for sugebøtter til anvendelse ved fremtidige havmølleparker. Projektet gennemføres bl.a. gennem et erhvervsforskerprojekt støttet af ATV og Rambøll. (Lars Bo Ibsen, Poul Lade)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …