Udvikling af efteruddannelse i natur/teknik i grundskolen

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Ovennævnte projekt har som væsentligste formål at udvikle, afprøve og evaluere en ny organisering af folkeskolelæreres efteruddannelse i naturfagsområdet, hvor deltagerindflydelse, skolernes samarbejdskultur og fleksible undervisningsformer prioriteres. Der foregår løbende evaluering gennem deltagerne i udviklingsarbejdet: - 42 folkeskolelærere og 6 ledelsesrepræsentanter på 6 folkeskoler- - 5 seminarielærere fra Aalborg og Hjørring Seminarium - 1 koordinator, ansat på CVU-Nordjylland. Evalueringen af udviklingsarbejdet fokuserer på følgende antagelser: a) Den enkelte lærers og lærergruppes kompetenceudvikling fastholdes og dokumenteres gennem procesevaluering fx via den elektroniske portfolio-metode. b) Kompetenceudviklingen vil styrkes gennem holdundervisning, som er tilrettelagt ud fra deltagernes formulerede behov og ønsker - udfra en procedure som dels giver deltagerne mulighed for refleksion i god tid før kurset og dels giver underviserne reel mulighed for planlægning med baggrund i deltagernes ønsker. c) Kompetenceudviklingen vil styrkes gennem en inddragelse af skolens kultur i lærernes efteruddannelse med henblik på en afdækning af, hvad der fremmer og hindrer udvikling af natur/teknik-undervisningen, og gennem deltagelse af et team af natur/tekniklærere i efteruddannelsesforløbet. d) Kompetenceudviklingen vil styrkes gennem vekselvirkning mellem perioder med holdundervisning og perioder med fjernundervisning. Følgeforskning på ministerie-finansieret udviklingsprojekt Undervisningsministeriet og CVU Nordjylland. 100 % ekstern finansiering. Steffen Elmose, projektmedarbejder, Institut for Læring og CVU Nordjylland.Ole Skovsmose, projektansvarlig
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …