Udvikling af elbesparende reguleringsstrategier og optimering af ventilationsanlæg og varmepumper i svømmehaller

Beskrivelse

Projektet omhandler energiforbrug, vandfordampning og ventilation i svømmehaller. Sammenhængen mellem vandfordampning, temperatur og luftbevægelser undersøges vha. CFD og energiforbruget i eksisterende svømmehaller kortlægges og danner grundlag for opstilling af en simuleringsmodel. På baggrund af de fundne resultater opstilles en dimensioneringsvejledning for svømmehaller. Projektet ledes af Alectia (tidligere Birch & Krogboe) og er finansieret af ELFOR, Dansk Eldistribution.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200331/10/2005