Udvikling af en membranproces til raffinering af højkvalitets fødevareprotein fra kløvergræs og lucerne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er en stadig stigende efterspørgsel efter bæredygtige
planteproteiner til fødevarer og et kæmpe potentiale i at udvinde
sådanne proteiner fra grønne biomasser. Det ansøgte projekt
omhandler udvikling af en proces til højkvalitets fødevareprotein fra
kløvergræs og lucerne. Der er i 2019 arbejdet i laboratorieskala på en
membranfiltreringsproces til udvinding af fødevareprotein og
erfaringerne skal i dette projekt benyttes til at optimere og opskalere
processen i pilotskala. Når processen er udviklet, skal den benyttes til
bygning af en prototype, der vil muliggøre samtidig produktion af
fødevare- og foderprotein. Det samlede koncept, inkl. håndtering af
sidestrømme, skal integreres i en BiomassProtein™ protein fabrik i
GreenLab Skive, som interessenter på egnen er i gang med at skaffe
kapital til bygning af i samarbejde med Vestjyllands Andel. Udviklingen
af fødevareproteinprocessen vil ske i et tæt samarbejde mellem
BiomassProtein (BMP), Center for Membranfiltrering ved Aalborg
Universitet (AAU), membranfiltreringsfirmaet MMS (MMS), GreenLab
Skive (GLS) og Thise Mejeri (TM). Der vil kontinuerligt blive optimeret
på processen, og de producerede fødevareproteiner vil blive analyseret
for fødevareegenskaber og benyttet til udvikling af nye
fødevareprodukter. Drifts- og produktionserfaringer fra
prototypeanlægget vil danne grundlag for etablering af større centrale
produktionsanlæg, først ved udbyggelse af GLS fabrikken og
efterfølgende i andre græsprotein anlæg.
AkronymGræs4Food
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/07/202030/06/2024

Samarbejdspartnere

 • BiomassProtein ApS (Medansøger) (leder)
 • Thise Mejeri (Projektpartner)
 • GreenLab Skive (Projektpartner)
 • MMS Nordic (Projektpartner)

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 2 - Stop sult
 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 15 - Livet på land
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.