Projektdetaljer

Beskrivelse

Bygninger projekteres i dag i langt højere grad i samspil med udeklimaet og omgivelserne samt med udstrakt brug af passive teknologier for at reducere energiforbrug og miljøbelastning. Bygningens facader spiller i den henseende en afgørende rolle som ?filter? mellem ude- og indeklimaet. Indenfor de sidste år er der opført en række byggerier med multifunktionelle facader, der både skal tilføre bygningen passiv solvarme, dagslys, naturlig ventilation og passiv køling, men som også skal beskytte indeklimaet mod udefrakommende påvirkninger ved hjælp af lydisolering, luftfiltrering, solafskærmning og dæmpning af variationer i vindtryk. Erfaringer fra disse byggerier er blandede og meget ofte negative i den forstand at der ikke opnås den funktion, der forventedes ved projekteringen, og at det i mange tilfælde er svært at styre funktionerne hensigtsmæssigt. Bygningerne ender derfor ofte både med et forholdsvist stort energiforbrug ? primært til køling ? og et utilfredsstillende indeklima for brugerne. Dette skyldes primært at den grundlæggende viden om kombinerede transportprocesser for energi, lys og luft, der foregår i facaden, ikke er tilstrækkelig, og at styringen af facaden ikke har taget hensyn til at de enkelte funktioner er indbyrdes afhængige og påvirker hinanden. Projektets formål er derfor at tilvejebringe et nødvendigt teoretisk og eksperimentelt grundlag for forståelse af energi- og massetransporten i multifunktionelle facader samt at udvikle nye integrerede beregningsmodeller, der på sigt kan bidrage til udvikling af nye intelligente, multifunktionelle bygningsfacader og velfungerende bygninger med lavt energiforbrug og miljøbelastning. Projektet er finansieret af STVF og AAU. Projektet gennemføres i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut.  
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200430/09/2007

Finansiering

  • Danish Society of Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Engineers: kr 20.000,00

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.