Udvikling af metoder til analyse og design af lette komposit- og sandwichkonstruktioner / Novel principles for analysis and design of advanced lightweight composite and sandwich structures

 • Thomsen, Ole Thybo (Projektdeltager)
 • Kepler, Jørgen Asbøll (Projektdeltager)
 • Kildegaard, Arne (Projektdeltager)
 • Bozhevolnaya, Elena (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Avancerede fiberforstærkede komposit- og sandwichmaterialer anvendes i stigende grad til lastbærende konstruktioner, hvor egenskaber som lav vægt kombineret med stor styrke og stivhed, dimensionsstabilitet samt korrosionsmodstandsevne er vigtige design parametre. Anvendelsen af disse materialer har i vid udstrækning været initieret af fly- og rumfartsindustrierne, men komposit- og sandwichmaterialer anvendes nu i forbindelse med en række forskellige industrielle applikationer. På trods af denne succes er der imidlertid stadig en række uløste problemer forbundet med anvendelsen af lette komposit- og sandwichmaterialer. Eksempler på dette omfatter bl.a. lokaleffekter i forbindelse med lastindføring, samlinger, understøtninger, diskontinuiteter, dynamiske egenskaber m.m. Følgelig er der et stort behov for udvikling af forbedrede metoder til analyse og design af konstruktioner fremstillet af komposit- og sandwichmaterialer. Projektet behandler udvikling af nye analyse og design metoder inden for ovenstående problem, idet der arbejdes med to specifikke delprojekter: 1. Tykkelsesaftrapninger i komposit- og sandwichlaminater: analyse, forudsigelse af brud samt design 2. Analyse og optimering af sandwichskaller med asymmetriske dæklag. Arbejdet omfatter teoretisk formulering, numeriske studier samt eksperimentelle undersøgelser. Støttet af Forskningsstyrelsen under Materialeforskningsprogrammet. (Ole Thybo Thomsen, Poul Valsgaard, Anders Lyckegaard, Elena Bozhevolnaya, Arne Kildegaard, Jørgen kepler; Anthony J. Vizzini, Department of Aerospace Engineeering, University of Maryland, USA; Georges Kardomateas, Department of Aerospace Engineering, Georgia Institute of Technology, USA; Vitaly Skvortsov, State Marine Technical University of St.-Petersburg, Russia; Jack R. Vinson, Department of Mechanical Engineering, University of Delaware, USA; Yeoshua Frostig, Faculty of Civil Engineering, Technion, Israel)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003