Udvikling af probabilistisk dimensioneringsmetode for naturlig ventilation / Development of Probabilistic Design Method for Natural Ventilation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mekanisk ventilation dimensioneres ofte ud fra deterministiske metoder. Beregningerne fortages således uden hensyntagen til hurtige variationer i de indgående parametre. Der vil normalt kun blive regnet periodestationært på udvalgte dimensionerende tilstande, fx et sommertilfælde og et vintertilfælde. Naturlig ventilation adskiller sig fra mekanisk ventilation ved at være væsentligt mere følsom over for hurtige variationer i belastningerne fra fx udelufttemperatur, vindforhold og brugeradfærd. Samtidig vil muligheden for nøjagtig regulering være mere begrænset for naturlig ventilation. Derfor vil det være af stor betydning at kunne vurdere funktionen af den naturlige ventilation over hele driftsperioden, når systemet dimensioneres. Projektet har til formål at udvikle et nyt projekteringsgrundlag og en ny probabilistisk dimensioneringsmetode for naturlig ventilation, der sætter den projekterende i stand til at vurdere indeklima, energiforbrug og sikkerhed på baggrund af hele driftsperioden og ikke kun i udvalgte dimensioneringssituationer. Dimensioneringsmetoden skal desuden være i stand til at vurdere, med hvilken sikkerhed krav til komfort og energi-forbrug kan regnes opfyldt. (Henrik Brohus, Christian Frier, Per Heiselberg)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001