Projektdetaljer

Beskrivelse

2019-2020. Udvikling af virkningsfuld praksis. Forskningen viser, at især børn i udsatte positioner profiterer af at gå i højkvalitetsdagtilbud. To dagtilbud beliggende i boligområde med mange børn i sårbare positioner har sat sig for at udvikle en praksis, der bygger på forskning, der viser, hvordan dagtilbud af høj kvalitet skaber forbedrede muligheder for børn, der er udsatte. Projektet er handlerettet, og der indsamles både institutions- og børnedata med henblik på erfaringer og udvikling af modeller for udvikling af virkningsfulde praksisser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201901/01/2021