Udvikling i boligforhold og indeklima i Danmark fra 2000-2021

  • Nielsen, Niss Skov (PI (principal investigator))
  • Gunnarsen, Lars (Projektdeltager)
  • Kirkegaard, Anne Marie (Projektdeltager)
  • Ersbøll, Annette Kjær (Projektleder)
  • Christensen, Anne Illemann (Projektkoordinator)
  • Davidsen, Michael (CoI (co-investigator))
  • Kloster, Stine (CoI (co-investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er formålet med nærværende projekt at skabe ny viden om status for boligers og indeklimaets kvalitet i 2021 hos et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Det er desuden formålet at beskrive udviklingen i bolig og indeklimaforhold fra 2000 til 2021.
Formålet opfyldes ved at gentage den bolig og indeklimaundersøgelse, der blev foretaget i forbindelse med SUSY-2000 undersøgelsen. Endvidere ved at udvikle og inkludere nye spørgsmål om bolig/indeklimaforholds betydning for sygelighed og helbredskonsekvenser. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i aktuel viden om betydningsfulde forhold og ændringer i boligforholdene gennem de sidste 20 år. Projektet er støttet af Real Dania (PRJ)
Kort titelUdvikling i indeklima
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202002/01/2023

Emneord

  • Survey
  • Indeklima
  • folkesundhed