Udvikling i Fællesskaber

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med forsknings- og udviklingsprojektet er at frembringe ny evidensbaseret viden om betydning af en ’capacity building’ tilgang for børns trivsel, læring og inklusion, herunder betydningen af.
Forsknings- og udviklingsprojektet indebærer en kvalitativ og en kvantitativ forskningsdel, samt pædagogiske interventioner, bestående af ’capacity building’. Ved at inddrage forskere og forskningsviden samt ved at de deltagende skoler og dagtilbud via kortlægningerne og casestudier får stillet data til rådighed, sørger projektet dels for, at indsatsen dokumenteres systematisk, dels for at denne forskningsviden bliver anvendt i den fremadrettede udvikling og ledelse af læringsmiljøet i den enkelte skole eller dagtilbud, samt på kommunalt plan.
AkronymUIF
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201301/08/2016

Emneord

  • capacity building
  • kommuneomfattende skole- og dagtilbudsudvikling
  • dagtilbudsudvikling
  • praksisnær kompetenceudviling
  • evidens-informering