Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er, at finde pålidelige metoder til at detektere skjult skimmelsvampevækst i danske boliger uden destruktive indgreb. Et delformål er at teste de detektionsmetoder, der er tilgængelige på det danske marked og sammenligne deres evne til at detektere sporer og mikro-partikler i luft- og støvprøver fra både laboratorieprøver og feltundersøgelsen.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202228/02/2025

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • Skimmelsvampevækst
  • Indeklima
  • Fugtskader
  • Vandskader
  • Analysemetoder
  • Opsamlingsmetoder
  • Validering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.