Udviklings- og læreprocesser i pædagogisk behandlingsarbejde i døgnregi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph D studie med målet at afdække, analysere og dermed facilitere psykiske processer i pædagogisk behandlingsarbejde. Dette gøres via deltagerobservation, interview samt litteraturstudier. Undervejs diskuteres overvejelser og resultater med en baggrundsgruppe af praktikere. I 2003 er gennemført et pilotstudie, der dels har resulteret i begrebsudvikling og dels medvirket til en afklaring af det videnskabsteoretiske grundlag for det videre studie.Projektet udføres i samarbejde med Den Selvejende Institution Hedehuset samt Døgncentrene, Nordjyllands Amt
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200201/09/2006