Udviklingsbaner, livstilfredshed og lykke gennem livet.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Centrale forskningstemaer: Sammenhænge mellem barndommens og ungdommens oplevelser og voksenlivets udviklingsbaner:
 - Social arv, risikofaktorer og livskvalitet.
- Samfundsmæssige forholds betydning for lykke og livstilfredshed.
Lykke mellem generel livstilfredshed og momentan øjebliksfølelse.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Lykke, livsforløb, social arv