Ulige muligheder? COVID-19 pandemiens effekter på børn og unges deltagelse i foreningsidræt, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt, som er støttet af Spar Nord Fonden, har til formål, gennem et prospektivt panelstudie koblet med registerdata, at belyse dekomplekse relationer mellem foreningsidræt, trivsel og unges videre færd ind i ungdomsuddannelsessystemet. Vi forventer, at COVID-19 pandemien har øget uligheden på disse tre parametre både internt i ungdomsårgange og på tværs af ungdomsårgange. Såfremt færre unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse, som følge af frafald fra foreningsidræt og lavere trivsel grundet COVID-19 nedlukningen, kan det på længere sigt føre til en stigning i andelen af unge uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, hvilket videre vil føre til stigende udgifter til offentlig forsørgelse og lavere skatteindtægter.
Kort titelUlige muligheder?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202230/09/2025

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Emneord

  • Idræt
  • trivsel
  • Foreningsdeltagelse
  • Uddannelse
  • COVID-19