Ulineær FEM-analyse af bue- og rammekonstruktioner ved benyttelse af modificerede potentialer

  • Byskov, Esben, (Projektdeltager)
  • Mikkelsen, Lars Pilgaard, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Slanke bue- og rammekonstruktioner beregnes ofte ved meget lidt sofistikerede, normbaserede metoder, der kun i ringe grad modellerer de kinematiske ulineariteter (den såkaldte søjlevirkning) på tilfredsstillende vis. Et sådant eksempel kan findes i den store hal Gigantium ved Aalborg. I projektet, hvoraf delresultater publiceres i kongresproceedings i 2001, er der udviklet et FEM-program, der tager hensyn til såvel kipningsinstabilitet som instabiliteter i planen. I programmet anvendes Lagrangemultiplikatorer til at håndtere flere forskellige vanskeligheder, såsom locking og manglende opfyldelse af stivlegemekriteriet. Studiet er publiceret i Proceedings of the 18th Canadian Congress of Applied Mechanics, St. John's, Newfoundland, Canada, June 3-7, 2001, pp. 31-32 (extended abstract) og vil i udvidet form blive publiceret i proceedings fra The International DCAMM Symposium, juli 2002, i Lyngby. .
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …