Undersøgelse af implementering af arbejdsmiljøledelse i seks fiskeindustrier i Skagen

  • Busck, Ole Gunni (Projektdeltager)
  • Jørgensen, Tine Herreborg (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet var at opnå viden om resultaterne for arbejdsmiljøindsatsen i forbindelse med implementering af certificerbare arbejdsmiljøledelsessystemer (AML) i fiskeindustrien. Undersøgelsen skulle belyse: Påvirkning af arbejdsmiljøaktiviteterne i virksomheden, oplevede og konstaterbare ændringer i arbejdsmiljøforhold. Forandringer i ledelsesengagement. Forandringer i organiseringen af sikkerhedsarbejdet og sikkerhedsarbejdets funktion i virksomhederne. Betydning for medarbejderdeltagelse. Betydning for integration af arbejdsmiljøhensyn i planlægning, teknologiudvikling og investeringer. Dynamikken i AML-systemet til sikring af løbende forbedringer samt integration med andre ledelsessystemer. Der blev gennemført to interviewrunder med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Den første runde da virksomhederne var i gang med implementeringen af AML og anden runde da virksomhederne var blevet certificeret. Desuden blev skriftlig dokumentation af AML-systemerne indsamlet. Projektet blev gennemført i forbindelse med AHTS´ og Teknologisk Instituts projekt på de seks virksomheder om ?AML i fiskeindustrien ?certificering og demonstrationsprojekt?.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200301/03/2004