Undersøgelse af lokalplanlægning i Danmark 2009-2011

  • Hvingel, Line Træholt (Projektdeltager)
  • Møller, Jørgen (Projektdeltager)
  • Post, Arne (Projektdeltager)
  • Mayling, Vibeke (Projektdeltager)
  • Hermann-Pedersen, Signe (Projektdeltager)
  • Bodum, Lars (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen omfatter 2 lokalplanforslag fra samtlige kommuner i Danmark, som følges i 2 år. Forslagene og de endeligt vedtagne lokalplaner registreres og analyseres vedr. indhold, politisk behandling og realisering mv. Undersøgelsen ventes at udbedre den nuværende mangelfulde viden om lokalplanlægningen, og give ny viden om bl.a. brug af muligheder i planloven, bestemmelsers legalitet og samspil med anden lovgivning. Resultaterne dokumenteres gennem delrapporter og til afslutning en samlet rapport med data og analyser, og forventes at kunne udnyttes af både politikere og planlæggere samt i undervisning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200931/12/2012

Finansiering

  • <ingen navn>