UNDERSØGELSE AF TVANGSAUKTIONER over énfamilie boliger og fritidshuse i DK 2007-2012 Forebyggelse og gennemførelse: Hvordan og Hvorfor? Med eksempler fra Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster retskredse

Projektdetaljer

Beskrivelse

I denne undersøgelse af tvangsauktioner i Danmark undersøges årsagssammenhænge bag tvangsauktioner samtidigt med at der kortlægges hændelsesforløb, aktørernes roller og konsekvenser af tvangsauktioner for de berørte låntagere. Dette sættes ind i en kontekst af ejendomsmarkedets udvikling og geografisk/ strukturelle dynamik. Dele af undersøgelsen fokuserer på de nødlidende låneforhold på ejendomsniveau og låntagning/långivning i praksis, mens andre fokuserer på boligmarkedets udvikling, og de berørte boligejeres adfærd og sociale forhold i et makroøkonomisk perspektiv. Projektet skal endvidere styrke det boligøkonomiske forskningsmiljø.
AkronymTvangsauktioner 2007-2012
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/09/201331/12/2014

Finansiering

  • Realdania