Undersøgelse af vand- og stoftransport ved afvanding af motorveje

Beskrivelse

Projektet omhandler en undersøgelse af stof- og vandtransport under regn igennem afvandingssystemet for motorveje. Målet er at give en beskrivelse af de stof- og vandstrømme som sendes videre fra afløbssystemet til omgivelserne. Det drejer sig om henholdsvis transporter, som opstår når regnvandsbassiner er fyldte, og transporter fra nedsivningsbassiner.
Projektet har udgangspunkt i lovene vedrørende anlæg af nye motorveje og motortrafikveje henholdsvis ved Herning, mellem Odense og Svendborg og mellem Holbæk og Vig, hvor der i henhold til bemærkningerne til lovene skal iværksættes de her omtalte undersøgelser for de nye vejstrækninger.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>
  • Samarbejdsprojekt med Vejdirektoratet

Fingerprint

pollutant transport
road
motorway
rainwater
water
infiltration
rainfall
basin
analysis
project

Emneord

  • Forureningstransport
  • Motorveje